Mūsų pasiūlymas

15 žingsnių planas iki Jūsų svajonių būsto

1 žingsnis

Pirmas susitikimas, poreikio išsiaiškinimas,
informacija apie projektą, tinkamiausio varianto pasirinkimas

Konsultacijos metu klientas supažindinamas su projekto S15 parduodamais butais, jų planais, kainomis, būsto techninėmis charakteristikomis. Suteikiama išsami informacija apie projekto plėtotoją, numatyta statybų eiga ir t.t.

2 žingsnis

Komercinio pasiūlymo pateikimas

Patikusiam butui pateikiamas komercinis kainos pasiūlymas.

3 žingsnis

Finansinių galimybių pasitikrinimas

Nemokama būsto paskolų eksperto konsultacija dėl Jūsų finansavimo galimybių visuose bankuose.

4 žingsnis

Būsto rezervavimas

Žodinė būsto rezervacija priimama nurodžius norimą rezervuoti butą ir galioja 3 darbo dienas, per kurias turi būti priimtas sprendimas dėl Preliminarios buto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

5 žingsnis

Preliminarios sutarties pasirašymas

Derinamos sąlygos ir pasirašoma Preliminari būsto pirkimo-pardavimo sutartis.

6 žingsnis

Pradinis įnašas

Sumokamas 15% pradinis įnašas pagal Preliminariose sutartyje nurodytas sąlygas.

7 žingsnis

Nuolatinis kliento informavimas apie statybų eigą

Apie kiekvieną statybų etapą ir visus sekančius žingsnius jus informuosime elektroniniu paštu, kartą per mėnesį.

8 žingsnis

Būsto perdavimas pirkėjui pasirašant priėmimo-perdavimo aktą

Po 85% pastato baigtumo registravimo Registrų centre, gausite kvietimą̨ nurodytą dieną atvykti ir priimti atliktus darbus bei pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą. Nuo šios dienos galėsite pradėti būsto apdailą.
Po priėmimo-pardavimo akto pasirašymo, derinsime su Jumis Notarinės pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo datą.

9 žingsnis

Apdailos įmonės pasirinkimas, sąmatos sudarymas

Pasirašius priėmimo-perdavimo aktą, galėsite pradėti planuotis apdailos darbus. Turėsite galimybę pasinaudoti mūsų partnerio
UAB „ Būsto vizija“ specialiaisiais pasiūlymais. Daugiau informacijos www.bustovizija.lt

10 žingsnis

Būsto paskolos sutarties pasirašymas

Jeigu būstas įsigyjamas su būsto paskola, mūsų partneriai- paskolų ekspertai, suformuos Jums visų bankų pasiūlymus ir pakvies pasirašyti būsto paskolos sutartį.

11 žingsnis

Turto vertinimas

Įsigyto turto vertinimą̨ atlieka bankui priimtini turto vertintojai. Mūsų partneriai atliks turto vertinimą už patraukia ir konkurencingą kainą.

12 žingsnis

Notarinės būsto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymas

Notarinė būsto pirkimo-pardavimo sutartis pasirašoma nurodytame notaro biure ne vėliau kaip 1 mėnuo po būsto priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.

13 žingsnis

Būsto paskolos sutarties užbaigimas:
turto draudimas, hipoteka

Pasirašius Notarinę pirkimo-pardavimo sutartį, ši sutartis perduodama bankui.
Įsigytas turtas turi būti apdraustas ( tai padarys mūsų būsto paskolų ekspertai)
Jus pasirašote įsigyto turto įkeitimo lakštą.

14 žingsnis

Notarinės pirkimo-pardavimo sutarties užbaigimas

Notarinė pirkimo-pardavimo sutartis laikoma užbaigta, kai VĮ ,, Registrų cente“ yra įregistruota pardavėjo išduota ir Notaro patvirtinta pažyma apie galutinio pirkėjo atsiskaitymą.

15 žingsnis

Ką daryti toliau?

Tapus turto savininku, reikia sudaryti paslaugų sutartį su elektrą, šilumą̨, vandenį tiekiančiomis įmonėmis bei namo administratoriumi.

Persikėlimas į savo namus

SVEIKINAME!!! JUS TAPOTE SAVO SVAJONIŲ BŪSTO ŠEIMININKU!!!