Mums rūpi Jūsų privatumas 

Sutinku, kad UAB “Zeta Turtas” pateiktu man informaciją apie NT projektą, bei naudotų aukščiau paminėtus duomenis susisiekimui, informacijos pateikimui ir rinkodaros tikslais. Man žinoma, kad bet kurio metu turiu teisę savo sutikimą atšaukti apie tai pranešus S15@ccg.ltDaugiau informacijos rasite čia:

INFORMACIJA APIE SLAPUKUS

SĄŽININGUMO PRANEŠIMAS

ĮŽANGA IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Šiame pranešime apie sąžiningumą UAB” Zeta Turtas” paaiškina, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys, kai užsiregistruosite, norėdami gauti naujienlaiškį, susidomėsite mūsų projektu ir užsisakysite informaciją apie šį projektą, sudarysite su mumis sutartį, apsilankysite mūsų svetainėje, ar dalyvausite pardavimo susitikimuose (asmeniškai ir internetu).

Mums svarbu, kad jaustumėtės tikri, jog tvarkome jūsų asmens duomenis rūpestingai, todėl įdiegėme technines ir organizacines apsaugos priemones, būtinas jūsų asmens duomenims apsaugoti nuo neleistinos prieigos ir naudojimo. Siūlome jums skirti šiek tiek laiko ir atidžiai perskaityti šį pranešimą.

Bendrovė UAB” Zeta Turtas” yra duomenų valdytoja, ir dėl to ji yra atsakinga už jos arba jos vardu vykdomą jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jei turite kokių nors klausimų apie duomenų tvarkymo procesą, maloniai prašome kreiptis į mus: UAB” Zeta Turtas” Šeiminiškių g.21 D-18, LT-09236 Vilnius, el. paštu S15@ccg.lt

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKOME?

Asmens duomenys yra visa informacija, kuri gali būti susijusi su jumis kaip individualiu asmeniu. Tvarkome apie jus skirtingus asmens duomenis, priklausomai nuo to, kokius santykius esate užmezgę su mumis, kaip aprašyta toliau. Jei mums atskleisite kitų asmenų, pavyzdžiui, savo šeimos narių duomenis, jūs atsakote už tai, kad jie būtų supažindinti su šiame dokumente pateikta informacija.

Kai užsiregistruosite ir užsisakysite mūsų naujienlaiškius, tvarkysime jūsų el. pašto adresą.

Jei susidomėsite mūsų pasiūlymu, tvarkysime jūsų vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą. Taip pat yra laukas laisvo pobūdžio tekstui įvesti, kuriame galite parašyti žinutę; ši žinutė taip pat bus tvarkoma. Be to, galime tvarkyti papildomą asmeninę informaciją, kurią savo noru mums pateiksite, pavyzdžiui, kokio pobūdžio būsto ieškote, kokią kainą sutiktumėte už jį mokėti, kada pageidautumėte įsikelti, taip pat jūsų dabartinį pašto kodą.

Kai lankotės mūsų interneto svetainėje, tvarkome duomenis apie jūsų veiklą mūsų svetainėje, pavyzdžiui, naršymo istoriją ir paieškos užklausas, jūsų įrangos ID ar kitus unikalius identifikatorius, įrangos ir programinės įrangos charakteristikas.

Jums susikūrus UAB” Zeta Turtas” paskyrą, tvarkome jūsų vardą, pavardę ir el. pašto adresą. Taip pat tvarkome jūsų telefono numerį, užklausas, jei domitės mūsų pasiūlymu, arba pretenzijas, kurias įvedėte į sistemą, jei toks buvo jūsų pasirinkimas, o taip pat momentus, kai bendravote per UAB” Zeta Turtas” paskyrą. Jei nusprendėte susikurti paskyrą per trečiąsias šalis, pavyzdžiui, „Facebook“ ar „Google“, platformą, gausime jūsų vardą, pavardę ir el. pašto adresą iš šių platformų.

Be pirmiau išvardytos informacijos, galime tvarkyti duomenis, kuriuos mums atskleidėte bendraudami su mūsų pardavimo atstovais. Tokie duomenys gali apimti informaciją apie jūsų pageidavimus, šeiminę padėtį, atsakymus į klientų apklausos klausimus arba bet kokius jūsų pateiktus skundus. Taip pat galime gauti papildomos informacijos apie jus iš viešųjų registrų, pavyzdžiui, adreso informaciją.

KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Naudojame pirmiau išvardytą informaciją šiais tikslais:

siųsdami jums naujienlaiškius ir kitą rinkodaros medžiagą el. paštu ir tekstinėmis žinutėmis (jūs bet kada galite atsisakyti gauti šią rinkodaros medžiagą, pasinaudoję nuoroda, pateikiama kiekviename el. laiške / žinutėje);

siųsdami ir pateikdami jums informaciją, kuri, mūsų manymu, jums turėtų būti aktuali (remdamiesi duomenimis, kuriuos mums pateikėte), apie projektą, kuriuo susidomėjote, el. paštu, tekstinėmis žinutėmis ir telefonu;

siųsdami ir pateikdami jums el. paštu, tekstinėmis žinutėmis ir telefonu informaciją, kuri, mūsų manymu, jums aktuali, remdamiesi per slapukus surinktais duomenimis, jei davėte sutikimą naudoti slapukus;

naudodami per slapukus surinktą informaciją, jei norime atsekti jūsų bendravimą mūsų interneto svetainėje, kad galėtume pateikti jums tinkamą informaciją. Toks bendravimo pobūdžio nustatymas galimas tik tuo atveju, jei pateikėte mums savo el. pašto adresą arba kokią nors kitą tiesiogiai identifikuojamą informaciją (susipažinkite su papildoma informacija apie tai ir apie apsaugą nuo atsekamumo mūsų Slapukų informacijoje);

siųsdami jums kvietimus į parodas, renginius ir t. t., susijusius su projektų

ruošdami, administruodami ir sudarydami pirkimo sutartis, įskaitant jūsų kreditingumo įvertinimą, remiantis kredito ataskaita;

administruodami santykius su jumis kaip su klientu, t. y. informuodami jus projekto klausimais, bendraudami su jumis per mūsų pardavimo atstovus ir pan.;

siųsdami rinkodaros medžiagą ir informaciją apie savo paslaugas ir produktus, remdamiesi jūsų parodytu susidomėjimu mūsų objektų, jūsų pageidavimais dėl vidaus dizaino ir jūsų įvykdytu pirkimu;

vykdydami rinkos ir klientų analizę, rinkos tyrimus ir pateikdami statistinius duomenis;

vykdydami savo teisinius įsipareigojimus, gindami savo bendrovę, jei atsirado kokių nors teisinių ieškinių;

pateikdami paaiškinimus apie tai, kaip veikia mūsų programos, siekdami užtikrinti, kad naudodamiesi jomis nepatirtumėte problemų, taip pat siekdami išvengti sukčiavimo ir palaikyti savo interneto paslaugų saugumą.

KADA JŪSŲ ASMENS DUOMENYS BUS PAŠALINTI?

Saugome jūsų duomenis tol, kol tai būtina, norėdami įgyvendinti pirmiau nurodytus tikslus, vėliau duomenys bus pašalinti, laikantis mūsų duomenų šalinimo tvarkos. Tai reiškia, kad kai kurie duomenys bus saugomi ilgesnį laikotarpį nei likusieji duomenys.

KOKIU TEISINIU PAGRINDU TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Dauguma mūsų vykdomos duomenų tvarkymo veiklos atliekama siekiant suteikti jūsų pageidaujamas paslaugas) arba įvykdyti pirkimo sutartį.

Vis dėlto tam tikras duomenų tvarkymas, pavyzdžiui, rinkodaros, vykdomas tik remiantis sutikimu.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Remiantis duomenų tvarkymo veikla, aprašyta šiame pranešime apie sąžiningumą, jūsų duomenys gali būti atskleisti valdžios įstaigoms, jei to bus reikalaujama teisėtais pagrindais arba remiantis administraciniais sprendimais.

Bendrovėms, kurioms atskleidžiame duomenis, leidžiama jūsų duomenis tvarkyti tik laikantis mūsų instrukcijų, ir sudarydami sutartis užtikriname aukštą jūsų asmens duomenų saugumo lygį. Jei perduodame jūsų duomenis išorinėms bendrovėms už ES / EEE ribų, užtikriname, kad būtų imamasi deramų saugos priemonių, įskaitant ES Komisijos standartinių sutartinių duomenų perdavimo sąlygų (kurios prieinamos ES Komisijos interneto svetainėje) įtraukimą į mūsų sutartis su šalimis, turinčiomis prieigą prie asmens duomenų.

JŪSŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU DUOMENŲ TVARKYMU

Remiantis taikomais duomenų apsaugos įstatymais, turite toliau išvardytas teises, susijusias su mūsų vykdomu jūsų duomenų tvarkymu:

teisę susipažinti su duomenimis, t. y. teisę gauti informaciją apie tai, kokius jūsų asmens duomenis tvarkome, ir tvarkomų asmens duomenų kopiją;

teisę reikalauti ištaisyti duomenis, t. y. teisę į neteisingų duomenų ištaisymą;

teisę reikalauti pašalinti duomenis, t. y. teisę reikalauti pašalinti jūsų asmens duomenis;

teisę apriboti duomenų tvarkymą, t. y. teisę reikalauti, kad mūsų tvarkymo procesas būtų apribotas, pavyzdžiui, tuo atveju, jei abejojate mūsų tvarkomų asmens duomenų tikslumu;

teisę į duomenų perkeliamumą, t. y. teisę pareikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų perduoti iš mūsų kitai bendrovei;

teisę nesutikti, kad tvarkytume jūsų asmens duomenis;

teisę atsiimti savo sutikimą, tačiau sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki atšaukiant sutikimą, teisėtumui;

teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei manote, kad jūsų duomenų tvarkymas neatitinka taikomų duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų.

1. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

1.1. Slapuko apibrėžimas ir taikymo sritis

Slapukas – tai mažas tekstinis failas, kurį ši interneto svetainė išsaugo Jūsų įrenginyje, turinčiame interneto ryšį. Slapukas, pavyzdžiui, naudojamas atskirti naudotojus vieną nuo kito ir taip pagerinti interneto svetainės naudotojo galimybes. Kai kurie slapukai, kuriuos mes naudojame, bus ištrinti po to, kai uždarysite savo naršyklę (tai vadinamieji sesijos slapukai). Kai kurie lieka Jūsų įrenginyje ir leidžia mums atpažinti Jūsų naršyklę (nuolatiniai slapukai). 

Privalomi slapukai:

Šie slapukai yra būtini, norint užtikrinti sklandų mūsų svetainės veikimą. Pavyzdžiui, šie slapukai naudojami siekiant patvirtinti ir atpažinti mūsų vartotojus, kai jie prisijungia prie savo paskyros mūsų svetainėje. Ištrynus ar užblokavus tokio tipo slapukus, svetainė veiktų netinkamai ir paslaugos teikimas nutrūks.

Statistikos slapukai:

Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymus ir srauto šaltinius, todėl galime įvertinti ir pagerinti savo svetainės našumą. Jie padeda mums sužinoti, kurie puslapiai yra populiariausi ir mažiausiai populiarūs, bei pamatyti, kaip lankytojai naršo mūsų svetainėje. Visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška. Jei neleisite šių slapukų, mes nesužinosime, kada lankėtės mūsų svetainėje.

Funkciniai slapukai:

Šie slapukai leidžia svetainei teikti patobulintas funkcijas ir asmeninį pritaikymą. Juos galime nustatyti mes ar trečiųjų šalių teikėjai, kurių paslaugas pridėjome prie savo puslapių. Jei neleidžiate šių slapukų, kai kurios ar visos šios paslaugos gali veikti netinkamai.

1.2.Apie Jūsų sutikimą naudoti slapukus

Savo sutikimą dėl slapukų naudojimo mūsų svetainėje galite valdyti slapukų nustatymo lange. Taip pat galite sukonfigūruoti savo sutikimą pasirinkdami blokuoti ir/arba ištrinti slapukus.

1.4.Asmens duomenų tvarkymas

Kai kurie mūsų slapukai renka asmens duomenis. 

Jeigu nenorite, kad sektume Jūsų apsilankymus svetainėje, turėtumėte užblokuoti mūsų slapukus, kaip aprašyta 1.2 ir 2 skyriuje.

2. Slapukų užblokavimas ir ištrynimas

Jūs galite pasirinkti užblokuoti slapukų naudojimą savo interneto naršyklės nustatymuose, kad naršyklė automatiškai atmestų slapukus ir praneštų Jums kiekvieną kartą, kai interneto svetainė prašys įrašyti slapuką. Jūs taip pat galite ištrinti anksčiau įrašytus slapukus savo interneto naršyklės nustatymuose. Atkreipiame dėmesį, kad užblokavę slapukus, apribosite savo prieigą prie visų mūsų interneto svetainės puslapių. Taip pat tai gali turėti įtakos Jūsų, kaip nadotojo, galimybėms.

3. Trečiųjų šalių slapukai

Mūsų svetainėje gali būti įvairių socialinių tinklų, tokių kaip Facebook ar Google, turinio ir dalijimosi įrankiai. Šie socialiniai tinklai (turinio teikėjai) gali naudoti ir patalpinti slapukus mūsų svetainėje. Neturime prieigos ir nekontroliuojame, kokius slapukus naudoja šios trečiosios šalys ir kokius asmens duomenis bei informaciją jos renka. Nors stengiamės atnaujinti trečiųjų šalių naudojamų slapukų sąrašą, negalime garantuoti, kad šis sąrašas visada atspindės esamą situaciją.Todėl rekomenduojame apsilankyti šiose socialinių tinklų (turinio teikėjų) svetainėse, kad gautumėte naujausią informaciją, kaip valdyti jų naudojamus slapukus, kokią informaciją šie slapukai renka ir kaip juos ištrinti.